portret

Lidia Krawczyk

Artystka wizualna, rysowniczka, designerka, badaczka. Metodą art-based research przygląda się fotografii społecznościowej, analizuje metody działania algorytmów, śledzi reguły nowej ekonomii przewidywania, interesuje się polityką platform cyfrowych oraz sposobami wykorzystywania danych behawioralnych w ramach globalnej architektury cyfrowej. W swojej twórczości posługuje się animacją cyfrową, rysunkiem, inicjuje działania delegowane.
Absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych (1999-2004) oraz Podyplomowych Studiów Gender (2003) na Uniwersytecie Jagielloński. Doktorantka w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz asystentka w Instytucie Nauk o Informacji UP w Krakowie.
Laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2021), grand prix na Ilustrację miesiąca, ART from HEART z Londyn (2021), stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020), stypendystka Urzędu Miasta Krakowa w ramach programu „Kultura Odporna” (2020) oraz stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Aktywność obywatelska” (2015).

Kontakt

Galeria