Ryszard Paradowski, Magdalena Tryba, Barbara Wojewoda

Ryszard Paradowski

Urodzony w 1995 roku. Mieszka i pracuje w Krakowie. W mojej twórczości ważną rolę odgrywa lektura służąca pogłębionej refleksji oraz stanowiąca intelektualne podłoże dla rozważań plastycznych. W praktyce artystycznej na pierwszym planie stawiam proces oparty na aktualizacji osobistych uwarunkowań inspirujących mnie do działań na polu artystycznym i odkrywaniu rządzących nimi uniwersalnych praw. W moich rozważaniach kluczową rolę odgrywa ciało poddane deformacji i stanowiące pole znaczeń oraz szczególny nośnik treści.

Kontakt

Magdalena Tryba

ur. w 2000 roku w Tarnowie. Absolwentka ZSP w Tarnowie na specjalizacji tkanina artystyczna.
Aktualnie studentka III roku Intermediów na ASP w Krakowie.
Wybrane wystawy i konkursy.: Międzynarodowe Triennale Grafiki w Cieszynie (2018)
Artyści z Tarnowa Generacja 2.1 w BWA Tarnowie (2018)
Wystawa indywidualna Obserwatorium, Tarnów (2016)
III Wyróżnienie VII Salonu Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie za pracę Tkanka
miejska
Wystawa Rozruchy na Miesiącu Fotografii w Krakowie (2021)
Wystawa zbiorowa Pamięć fotograficzna w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (2021)
Wystawa U_lotne 3 w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi (2022)
Wystawa Skala dziwności w Galerii Władysława Hasiora w Zakopanem (2022)
Wystawa zbiorowa w ramach Krakers (2022)
Wystawa Świat jest najmniejszy na świecie (2022)

Kontakt

Barbara Wojewoda

Urodzona w 1996 r., mieszka i pracuje w Krakowie. W 2022 ukończyła studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Domenę moich zainteresowań artystycznych stanowi stabuizowana i przemilczana przestrzeń, w której toczy się alternatywne życie ludzi, zwierząt i obiektów zmarginalizowanych. W moich pracach wykorzystuję znalezione materiały, które wypadły z obiegu, nadając im nową wartość. Każda stworzona przeze mnie praca stanowi zapis złożonej i intymnej relacji z materią, którą staram się upodmiotowić. Mieszkam z przygarniętymi przeze mnie obiektami, razem z nimi przeżywam przeprowadzki i sama niejako zaczynam być w ich posiadaniu.

Kontakt

Galeria