portret

Andrzej Foto Najder

FOTOGRAFIA GRAFIKA

Zajmuje się fotografią klasyczną oraz grafiką, w szczególności techniką heliograwiury i fotograwiury zaliczanymi do technik szlachetnych. Wykorzystuje również współczesne środki w fotografii takie jak fotografia lotnicza przy użyciu drona.