Zespół

Jury selekcyjne.

portret

Alicja Panasiewicz

artystka wizualna / Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prezes Fundacji Wydziału Sztuki

portret

Jan Tutaj

zajmuje się rzeźbą, działaniami przestrzennymi, rysunkiem i fotografią. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pełni funkcje dziekana wydziału.

portret

Kuba Sowiński

projektant grafiki użytkowej / wykładowca na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Członek zespołu Nówki Sztuki

portret

Jakub Pierzchała

fotograf, projektant, absolwent kierunku Grafika krakowskiej ASP, wykładowca w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w artystycznych poszukiwaniach skupia się na łączeniu mediów, zarówno cyfrowych jak i analogowych.

portret

Anna Sadowska

artystka graficzka, obszar działań artystycznych to grafika, rysunek, obiekt, instalacja. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych i ponad 150 grupowych w kraju i na świecie. Wykładowczyni w Instytucie Sztuki i Designu w Katedrze Grafiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

portret

Witold Stelmachniewicz

malarz, prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Aktualnie pełni także funkcję dziekana tego Wydziału.

Organizatorzy:

portret

Alicja Panasiewicz

Dyrektorka artystyczna , Przewodnicząca Jury, Prezeska Fundacji Wydziału Sztuki UP

portret

Karolina
Bisping-Adamik

Dyrektorka programowa, Producentka targów, Członkini Rady Programowej Fundacji Wydziału Sztuki UP

portret

Jakub Sowiński

Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych, Projektant identyfikacji wizualnej, Selekcjoner

Biuro organizacyjne:

portret

Aleksandra Kozak

Koordynatorka biura organizacyjnego

portret

Anna Dydo

Biuro organizacyjne

portret

Antonina Chmielewska-Merynda

Biuro organizacyjne

portret

Ewelina Zając

Biuro organizacyjne

portret

Gosia Makocka

Biuro organizacyjne

portret

Michał Maliński

Biuro organizacyjne

portret

Szymon Wołek

Realizacja video Nówka sztuka

portret

Paweł Liber

Realizacja video Nówka sztuka

Promocja:

portret

Michalina Pieczonka

Koordynatorka
ds. social mediów

portret

Ula Nowak

Koordynatorka
ds. promocji

portret

Irek Borowski

Strona internetowa

portret

Marcin Wojciechowski

Animacje

Wydarzenia towarzyszące: